Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Tập đoàn GS PV Holdings nằm ở tỉnh Jiangsu, một nơi có giao thông thuận lợi và nguồn thông tin phong phú. Tổng giá trị tài sản của tập đoàn là 520,000,000 Yuan RMB. Tập đoàn có 10 công ty thành viên mà lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn là vật liệu mặt trời, pin mặt trời, sản xuất các sản phẩm ứng dụng năng lượng mặt trời,  sản xuất và buôn bán ô tô, các dịch vụ số hóa, vận chuyển quốc tế, xuất nhập khẩu, vận chuyển hành khách cũng như các dịch vụ đào tạo với giá trí sản phẩm hàng năm đặt hơn 250 triệu USD.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật